Lidmaatschap

Indien u lid wilt worden van Tuinvereniging Haalderen en in aanmerking komen voor een tuin kunt u zich hieronder online inschrijven. Bruikleen van een tuin geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch voor u verlengd, tenzij u de bruikleenovereenkomst uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar heeft opgezegd. Het eerste jaar is altijd een proefjaar.

Kostenoverzicht (prijspeil 2024)

OmschrijvingFrequentieBedragToelichting
Kandidaat-lid (wachtlijst)€ 0,00
Inschrijfkosten lidmaatschap(éénmalig)€ 5,00
Contributie Lid zonder tuin(jaarlijks)€ 10,00
Contributie Hoofdlid(jaarlijks)€ 15,00
Contributie Partnerlid(jaarlijks)€ 7,50
Borg bij uitgifte tuin(éénmalig)€ 10,00 per 50 m2
Huur Volkstuin(jaarlijks)€ 0,45 per m2
De vermelde tarieven zijn vastegesteld op de algemene ledenvergadering van 24 januari 2024.

Hoofd- of partnerlid

Een hoofdlid kan aangeven dat hij of zij een partnerlid wenst op de tuin. Het hoofdlid betaalt contributie en de m² tuin die hij in bruikleen heeft. Zolang er nog geen tuin beschikbaar is voor het hoofdlid komt deze op de wachtlijst en noemen we dit een aspirant.

Het partnerlid tuiniert bij het hoofdlid op de tuin en betaalt alleen contributie. Het partnerlid is ook lid van de van de vereniging. Het partnerlid kan maar bij één hoofdlid worden bijgeschreven. Het hoofdlid is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en voor het partnerlid.

Inschrijfformulier:

  (Verplichte velden zijn gekenmerkt met een *)

  Persoonsgegevens

  Voornaam *

  Achternaam *

  Geslacht *

  Geboortedatum *

  Straat *

  Huisnummer *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer Thuis *

  Telefoonnummer Mobiel

  E-mailadres *

  Lidmaatschap

  Type Lidmaatschap *

  Naam Hoofdlid

  Tuinvoorkeur

  Tuin grootte *

  Toelichting

  Procedure

  • Nadat u dit inschrijfformulier ondertekend heeft verzonden ontvangt u binnen 14 dagen van de administratie per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

  • U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst.

  • Zodra er een tuin beschikbaar is neemt een bestuurslid telefonisch of per e-mail contact met u op om de optie(s) te bekijken en eventueel te accepteren. De wachttijd voor een tuin hangt af van het opzeggen van de leden.

  Verklaring

  Hierbij verklaar ik, als toekomstig (partner)lid van Tuinvereniging Haalderen, dat:

  Handtekening *
  (Beweeg met de muis over het tekenvlak en houdt de linkermuisknop onder het tekenen ingedrukt.)

  Datum *

  Plaats *

  Tuinvereniging Haalderen